N O S E W O R K
 

NW‐N (nature): vyhledávání v přírodních terénech

NW‐U (urban): prohledávání prostor, ve kterých se nachází věci ponechané člověkem (může se jednat

                            o vybavené místnosti, zahrady s ´harampádím´, skládky a skladiště, parkoviště, zříceniny

                            hradů, náměstí, ulice...)

NW‐W (water): vyhledávání ve vodě

NW‐D (discrimination): rozlišování v řadách předmětů a osob
 

 

Čas prohledávání se zastaví ve chvíli, kdy psovod řekne slovo „nález“. Zároveň se slovem „nález“

nebo v nejkratším možném čase psovod ukázáním nebo slovním popisem určí přesné místo nálezu

vzorku.


 

Na zkouškách třetího stupně se vyhledávají dva druhy standardních vzorků (skořice a pomerančová

kůra).